��񏈗��w�� ���o�C���R���s���[�e�B���O�ƃ��r�L�^�X�ʐM������

2013�N�x �D�G���\�E���㔭�\

��70�񌤋��� (2014�N3��14���`15��)

�D�G���\

�_���ԍ� MBL-15
��� �X���[�g�}�C�N��p���������ێ�ʎ����L�^��@�ɂ����x���̌���
���� ���� �I��i�É���j, ��� �h�j�i�x�m�ʌ��j, ��� ���j�i�É���j

�_���ԍ� MBL-31
��� ����U��s�����͂̂��߂̕�s�Ҏ������ʎ�@�̒�Ăƕ]��
���� �� �q�m, ���c ����, �V�c ���ȁi�����H�Ƒ�j

�_���ԍ� MBL-1
��� �u���[�h�L���X�g�ʐM�H�e�ʂ�B�����邽�߂̖����ʐM�����̎����ɂ‚���
���� ���R�� �i��, ���c �����i�É���j, �΋� �����i�d�ʑ�j, ���n �r��i�É���j, �n�� ���i����j

���㔭�\

�_���ԍ� MBL-49
��� ��Ԃ�L����l�X�̂��߂̃\�[�V�����C�x���g�Ž����v���b�g�t�H�[���u�ЂƂȂсv�̐݌v�J��
���� �����c �a�v, �A�X ���m, �R�� �O��, ���� �P�v, ���� �^�i�i����j

�_���ԍ� MBL-24
��� �_��ƍœK���Ɍ������I�[�v����M2M�Z���T�l�b�g���[�N�̊J�� �]�V�X�e���T�O�Ɗ�{�`�������]
���� ���Γc ����, �R�� ��j�i���Í���j

��69�񌤋��� (2013�N12��19���`20��)

�D�G���\

�_���ԍ� MBL-5
��� Optimal Data Cache Allocation for Mobile Devices in Sensor-Cloud
���� Yaling Tao, Yongbing Zhang (�}�g��), Yusheng Ji (NII)

�_���ԍ� MBL-2
��� �N���X�^�����O�Ɋ�Â��ЊQ���̈ړ��d���ԏ���n�_����@�̕]��
���� ������ �r��, �X�� ����(�ʼnY�H��)

���㔭�\

�_���ԍ� MBL-1
��� ��w�ɂ�����ЊQ�����󋵒ǐՃV�X�e��
���� �H�c����, ���{�S��, �r�c�P��, �y���́i���m�H��j, ����q�q, ���c���C��_�iNTT�h�R���j, ���쒉��(���m�H��)

�_���ԍ� WIP-1
��� �]���@�\�t���p�[�\�i���n�����\���V�X�e���̒�ĂƎ���
���� �������i���{����H�ƍ���j, �r��L�C���{�c��i�ޗǐ�[��j, �a�c���i���{����H�ƍ���j

�_���ԍ� WIP-6
��� VANET�ɂ�����ގ��ʒu�w����v���̏W��Ɋ�Â����z�M�̂��߂̔z�M�|���V�[�̐݌v
���� ���V���Y��, �������G, �Ό��i�i�É���j

��68�񌤋��� (2013�N11��14���`15��)

�D�G���\

�_���ԍ� MBL-4
��� �v���p�x�̕ω��ɑΉ�����ԁX�ԒʐM�ɂ��K���I�ʒu�ˑ����z�M��@�̕]��
���� ���������G, �V���Y��, �Ό��i (�É���)

�_���ԍ� MBL-5
��� IEEE802.11a��z�肵��OFDM�����ʐM�����̃v���A���u�����������̌���
���� ������m��, �匴���I, �����_, �X���Õv, ���щp�Y (�O�d��)

���㔭�\

�_���ԍ� MBL-8
��� �����̌X�Βn��l�������g�ѓd�b�̓d�g�`�����������̌���
���� ���јa�M (�L���s��), ���䑸�� (���R��), �V�_��, ������ (�L���s��), �`���� (���R��), �s�ؐM�� (��B�H��), �y���� (���R��), �g�c���� (�L���s��)

�_���ԍ� MBL-11
��� �A�h�z�b�N�ʐM�ɂ����鍂���t�@�C���]�������̒��
���� ��������l, �����×�, �����C (�͂����Ė�����)

��67�񌤋��� (2013�N9��12���`13��)

�D�G���\

�_���ԍ� MBL-5
��� �����Z���T�l�b�g���[�N�ɂ�����d�͏���
���� ���O�| ��n, �O�� ��, �` ����, �Ό� �i (�É���)

���㔭�\

�_���ԍ� MBL-6
��� NTMobile�ɂ�����A�h���X�ϊ��^�����[�T�[�o�̎����Ɠ��쌟��
���� ���y�� �q��, ��� �G�a (�����), �� ���_ (�O�d��), �n� �W (�����)

��66�񌤋��� (2013�N5��23���`24��)

�D�G���\

�_���ԍ� 11
��� �_�Ƒa�������Z���T�l�b�g���[�N�ɂ�����Data MULE�^�f�[�^�ʐM�𗘗p����n�C�u���b�h�G�i�W�[�n�[�x�X�e�B���O�Z���T�m�[�h�̊J���ƕ]��
���� ������B�F, �����P�v (���), �c���Ζ� (�֐���), �r�� �L (�ޗǐ�[��), ���c �W (���)

�_���ԍ� 12
��� ���[�U�Q���^�Z���V���O�ɂ�����Q�[�~�t�B�P�[�V�����Ɋ�Â��C���Z���e�B�u�@�\�̒��
���� ����R�F��, �ʈ�X�F, ���{ �c�� (�ޗǐ�[��)

���㔭�\

�_���ԍ� 23
��� �Ɠx����p�����Z���T�l�b�g���[�N�f�o�C�X�̃O���[�s���O��@�̊J��
���� ���ԕ�����, �����_, �X���Õv, ���щp�Y (�O�d��)

�_���ԍ� 10
��� ���z�G�l���M�𗘗p���������Z���T�l�b�g���[�N�ɂ����� ���p�퓱���ɂ��ᔭ�d�ʉ��ł̃m�[�h�ғ����̌���
���� ���ΒJ����, ���ь����Y, ���c �[, �ЎR���� (����)