��񏈗��w�� ���o�C���R���s���[�e�B���O�ƃ��r�L�^�X�ʐM������

2007�N�x �D�G���\

��41�񌤋����\��i2007�N5��17�`18���j

�_���ԍ� 11
��� Mobile IP SHAKE�ɂ�����TCP���t�s�E�B���h�E�k�������@
���� ������G�x�C�Ό��@�i�i�É���j
�_���ԍ� 18
��� WiFi��WiMAX�ɂ��}���`�z�b�v�E�p���`�p�X�A�N�Z�X�o�H�\�����@�̌���
���� �����׋v�C�J���T�V�C�R�����m�q�C�R���@���C���Ԓ�v�iATR�j
�_���ԍ� 24
��� �f�[�^�Z���g���b�N�Z���T�l�b�g���[�N�ɂ����郋�[�e�B���O�����̌���
���� �������Y���i�{���j�C���c�����Y�i�F�{������j�C���蒼��C�y�c�d�K�i�{���j�C�p�@�����i�O�H�d�@�j

��42�񌤋����\��i2007�N9��27�`28���j

�_���ԍ� 9
��� �������Â�p�����g�ѓd�b�Œ��o�”\�ȉ��y�d�q�������Z�p "�Q���R�[�_Mark"
���� �Ώo�ؕq�Y�i����{����j
�_���ԍ� 13
��� �g�і����[�����������r�f�I���������T�[�r�X�̂��߂̕����^�r�f�I�z�M����
���� ���{�c��C�F�R�ꐢ�C�ʈ�X�F�C���c���m�i�ޗǐ�[��j�C�ēc�����i�����j�C�ɓ����i�ޗǐ�[��j

��43�񌤋����\��i2007�N11��21�`22���j

�_���ԍ� 7
��� MobiCom/MobiHoc2007�Q����
���� ���{�c��i�ޗǐ�[��j�E�Ό��@�i�i�É���j�E�n�Ӂ@���i�É���j

��44�񌤋����\��i2007�N3��5�`6���j

�_���ԍ� 4
��� VANET�ɂ�����push/pull���p�ɂ��ʒu�ˑ����A�N�Z�X��@
���� �R�������q, �Ό��i�i�É���j
�_���ԍ� 16
��� Mobile IP SHAKE�ł�TCP�ʐM�ɂ�����HA�ł̍đ��}�����@�̕]��
���� ����G�x, �Ό��i�i�É���j
�_���ԍ� 25
��� �Z���T�[�m�[�h��p�������i�̍w���O���ړx�c���V�X�e��
���� ��䏫�s, �X��q, ���c�p�K�i�c��j
�_���ԍ� 35
��� �����A�h�z�b�N�l�b�g���[�N�ɂ�����t���[�������Ɋ�Â��y�[�V���O�����̒��
���� �������B, �k�`��, �������Y�i���k��j